Wildpainting i Pingst 2020!

Det är så roligt att bjuda in till vår populära målarkurs  27 till 31 maj  och som i år har titeln Art Whisperings/Konstviskningar

Jan van Boeckel är en välkänd konstnär och pedagog med en doktorsgrad i konstpedagogik, har utvecklat sitt sätt att undervisa i och genom naturen under många år. I Bize har vi varit sedan 2013 med något uppehåll. 

Så här skriver Jan om wildpainting:

Wildpainting är att låta dig själv måla så som du aldrig prövat tidigare.Det är att gå upp i naturen runt byn som bjuder alla sinnen att öppna sig. Doften av rosmarin, salvia och timjan, det mjuka ljudet från flode, ljuset som strilar genom plataner och mullbärsträd och en lärka högt upp i den knallblå himlen.

På kvällen svalkar kvällsbrisen från havet huden efter många målartimmar i det torra landskapet.

20160617 112833

Den tyske filosofen Herder sa:

"We are full of interconnections of the most different senses . . . in nature all the threads are one single tissue. . . . The sensations unite and all converge in the area where distinguishing traits turn into sounds. Thus, what man sees with his eyes and feels by touch can also become soundable.” 

V är fulla av sammankopplingar av de mest olika sinnen… i naturen är alla trådar en enda väv… Intrycken förenar och allt leder in till den plats där de enskilda egenskaperna blir till ljud. Därigenom kan det man ser med ögonen och det man känner genom beröring också blir till ljudande.

läs mer här:

 http://www.wildpainting.org/art-whispering-france.html

© Birgitta Elfström  2015-17, Design: aredal.se